Viden top stemning

Ledelse med Livsstyrke – hold I, 2022

Produkt

Forløbet har et helt unikt design og læringsfundament. Med professionelt afsæt i moderne ledelsesteori, -coaching, -action learning, -dialog og -netværksdannelse fremmer og balancerer vi din læring ved bl.a. fysisk at vandre og opholde os i naturen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge.

Dette er afgørende nyt i fremtidens bæredygtige ledelse. Fordi kroppen reelt er det eneste aktiv vi har og som vi selv kan forandre og styrke. Og fordi der helt aktuelt er stærke forskningsmæssige belæg for naturens positive indvirkning på vores trivsel, læring og livsstyrke.

Hver kursusgang indeholder:

 • Teori, refleksion og opgaver i ledelsesudvikling med basis i Livsstyrke Modellen (se herunder)
 • Inddragelse af anden relevant ledelsesteori i form af oplæg og øvelser
 • Faciliterede ledelsesudviklingssamtaler imens vi vandrer i Nationalpark Mols Bjerge
 • Refleksionsopgaver, coaching og dialogtræning relateret til såvel ledelse som livsstyrke
 • Øvelser baseret på naturens stabiliserende og styrkende indflydelse på din krop og psyke
 • Podcast til brug for refleksion og fastholdelse af læring mellem kursusgangene

Imellem kursusgangene skal du arbejde med en selvvalgt ledelsesopgave, som du fremlægger og reflekterer over sammen med de andre deltagere på ledelsesforløbet.

Hvorfor dig

Fordi du er bevidst om, at din adfærd og Livsstyrke-tilstand og -balance smitter af på dine medarbejdere. Og fordi du som fremtidens leder offensivt ønsker at arbejde med at fremme en arbejds- og samarbejdskultur baseret på human bæredygtighed.

Udbytte

 • Et mere helt og livsstærkt menneske. Større sammenhæng mellem den du er, og det du gør som leder i din hverdag hjemme i din organisation
 • Livsstyrke-Modellen som ledelseskompas. Redskaber og metoder der balancerer dig og dine ledelsesopgaver og udfordringer mod bedre performance
 • Naturen i Nationalpark Mols Bjerge som Livsstyrke og ledelsesperspektiv. Viden om natur som noget helt grundlæggende hos dig og dine medarbejdere
 • Ny, solid psykologisk indsigt. Større forståelse af din egen og dine medarbejderes adfærd som forudsætning for at skabe tryghed, motivation, fællesskab og resultater
 • Coaching, fællesskab og ledernetværk. Samtaletræning og evnen til at ”blive på egen banehalvdel” er helt central for nærvær, fællesskab og videndeling mellem os, dig og de øvrige deltagere

Praktisk

 • Lederkurset foregår i Nationalpark Mols Bjerge
 • Periode: februar-juni
 • Forløbet strækker sig over 5 måneder med 1 kursusmodul pr. måned
 • Det specifikke forløb annonceres primo november, 2021

Pris

Kr. 23.700,-. Inkl. forplejning og overnatning. Ekskl. moms.