Naturforsamlingshus - Til virksomheder top

Som leder lykkes du, når du evner at skabe resultater med og gennem andre mennesker. Du skal skabe og holde overblik, holde ud, træffe svære valg og være strategisk. Samtidig skal du udvise nærvær, sikre tryghed, skabe mening, løse konflikter og håndtere stress. Og så kræver ledelse i en foranderlig tid, at du evner at kunne være alene uden at føle dig ensom.

Med andre ord skal du som moderne leder besidde et hav af nuancer og kompetencer. Men du er først og fremmest et menneske. Og det er netop derfor, kurset hedder: ”Ledelse med Livsstyrke”. Her lærer du at kende til, opbygge og udvikle mere livsstyrke hos dig selv. Og som moderne leder med en bæredygtig ledelsesstil, lærer du at opbygge livsstyrke hos dine medarbejdere.

Vores Lederkurser er udviklet, og afvikles, i samarbejde med Erhvervspsykolog Jens Damkjær.

Livsstyrke-Modellen

For at optimere dit udbytte på selve Ledelse med Livsstyrke -kurset såvel som på den lange bane hjemme i din organisation, har Jens med basis i sine +1000 psykolog- og coachsessions og sit solide teoretiske fundament, udviklet en unik model.

Livsstyrke-Modellen giver dig meningsfuldt overblik og let tilgængelig visuel og teoretisk adgang til din personlige livsstyrke såvel som til din daglige ledelse. Livsstyrke-Modellen er et gennemgående værktøj for refleksion, teori, dialog og for opgaverne imellem hver kursusgang.

Modellen er baseret på 4 kilder, der opbygger din livsstyrke:

Selvtillid: Opbygges når du lykkes med dine ledelsespræstationer
Selvværd: Opbygges ved at tillægge dig selv værdi, som du er
Fællesskabsfølelse: Opbygges ved at skabe oplevelsen af et fælles ”vi” i din organisation
Dyb livsmening: Opbygges når du føler dig forbundet med noget, der er større end dig selv

Gennem brug af Livsstyrke-Modellen som både livsstyrke- og ledelseskompas vil du lære at udfordre og udvikle de fire kilder til livsstyrke. Du vil også lære at skabe forbindelse mellem kilderne og dermed udvikle en autentisk sammenhæng mellem den du er, det du gør, og den organisation du skal lykkes med ledelse i.